Těšíme se na prázdniny (2 listy)

6,80 

Aktivity pro žáky 2. a 3. ročníku – práce s textem, tvoření otázek. Hledání společných a odlišných znaků v textu, zápis do Vennova diagramu. Doplňování chybějících informací. Kresba ilustračního obrázku.

Kup teď Čtěte více